Thursday, May 5, 2011

Origami paper ball

 (500x354, 95Kb) (493x500, 137Kb) (500x354, 95Kb)


Схема Кусудама Курлер Сurler
Кусудама Курлер СurlerКусудама Курлер СurlerКусудама Курлер Сurler
Кусудама Курлер СurlerКусудама Курлер СurlerКусудама Курлер СurlerКусудуама Курлер Сurler

                Video hướng dẫn gấp kusudamy "thiết bị cuộn tóc"


                Kusuda ví dụ với số lượng khác nhau của các mô-đun

 (499x500, 105Kb)
 (496x500, 119Kb) (451x500, 121Kb) (474x500, 136Kb) (472x500, 141Kb) (472x500, 105Kb) (493x500, 137Kb)

No comments:

Post a Comment