Thursday, April 21, 2011

more tags ideas to make


Đầu tiên, ít ý tưởng về mẫu sẵn sàng để in ấn.

In mẫu của hai có thể birochek ĐÂY
 
Birochki để in (248 KB) có thể tải TẠI ĐÂY
Card với hoa hồng (3 MB) - TẠI ĐÂY
Hoa văn của swing nhãn trái cây (142 KB) TẠI ĐÂY
Bản mẫu (1,34 MB) TẠI ĐÂY

 
Và sau đó chỉ cần một ý tưởng.

No comments:

Post a Comment